En brækket hånd kan give ondt i nakken

skrevet af faglig redaktør Lone Ramer Mikkelsen – udgivet: Fysioterapeuten nr. 1, 2023

FORSKERINTERVIEW // Næsten halvdelen af de patienter, der får en akut skade i hånd eller underarm, har også smerter andre steder, f.eks. i nakke eller albue. De fleste smerter opstår, efter skaden er sket, og ny forskning tyder på, at fysioterapeuter kan hjælpe patienterne.

Illustration: Mikkel Henssel.

En af de hyppigste skader på skadestuen er skader i hånd og underarm. Ny forskning viser, at fire ud af 10 af disse patienter også har ondt andre steder i kroppen. Det viser studier, som Lukasz Winiarski, fysioterapeut (M.Sc.) på Aalborg Universitets- hospital, har stået i spidsen for.

“Mange mennesker får brud i hånd eller underarm, og vi har fundet ud af, at næsten halvdelen også har problemer i albue, skulder eller nakke. Desuden tyder vores resultater på, at en fysioterapeutisk undersøgelse og behandling kan hjælpe dem,” siger Lukasz Winiarski.

Mange har smerter andre steder

Forskerne indhentede spørgeskemaer fra 600 patienter med en akut skade i hånd eller underarm, som var henvist til genoptræning. Deltagerne svarede bl.a. på, om de havde smerter andre steder i kroppen, udover den akutte skade. Resultaterne viser, at 40 procent af patienterne har smerter eller nedsat funktion i skulder albue og nakke, selvom deres aktuelle skade kun er i hånden eller underarmen. Hos størstedelen er smerterne opstået efter deres håndskade. Det gælder særligt for de patienter, der er blevet opereret og har været immobiliseret med gips.

“Fundene bekræfter vores fornemmelse fra klinikken, hvor vi ofte ser, at smerter andre steder i kroppen er meget almindelige hos patientgruppen. Vi ved ikke præcis hvorfor, men tidligere forskning tyder på, at immobilisering, sensibilisering af nervesystemet og kompenserende bevægelser efter den primære skade kan være en del af forklaringen,” udtaler Lukasz Winiarski.

fys-2023-01-brækket-figur-570.png

Fysioterapi kan hjælpe

I et andet nyt studie, fra samme forskergruppe, fik 66 patienter tilbudt fysioterapeutisk udredning og behandling af deres gener i albue, skulder og nakke sideløbende med behandlingen for håndskaden. Behandlingen havde patienten i fokus og bestod af patientuddannelse, øvelser og manuel behandling, som blev tilpasset den enkelte. Deltagerne fik i gennemsnit tre besøg ved en fysioterapeut udover standardbehandling.

Resultaterne viser, at patienterne fik forbedret funktion, smerter, psykisk velbefindende og livskvalitet i løbet af tre måneder. Ligesom alle var enten tilfredse (27%) eller meget tilfredse (73%) med den fysioterapeutiske behandling.

“Studiet har vist positive resultater, men det er stadig uklart, om den nye behandling giver et bedre resultat end standardforløbet, fordi studiet ikke havde en kontrolgruppe,” siger Lukasz Winiarski og fortsætter:

“Vi planlægger derfor et lodtrækningsstudie, hvor vi vil videreudvikle og teste effekten af denne behandling til patienter, der har følgegener efter håndledsnære brud,” fortæller Lukasz Winiarski.

Alle fysioterapeuter kan hjælpe

Standardbehandlingen i dag forholder sig ikke til smerter andre steder i kroppen end der, hvor skaden er sket. Hvis der ikke tages hånd om de smerter og funktionstab, der kan støde til, kan det potentielt forsinke rehabiliteringen og tilbagevenden til arbejde og vanlige aktiviteter.

“Vi har fokuseret på patientuddannelse, træning, manuel terapi og inddragelse af patienterne i behandlingen. Det er metoder, som jeg anser som fysioterapeutiske kernekompetencer. Derfor mener jeg, at alle fysioterapeuter, uanset erfaring, kan bidrage til behandling af patientgruppen,” slutter Lukasz Winiarski.

Sådan håndterer du patienter med skader i hånd og underarm

Undersøg, om patienten har smerter og nedsat funktion i områder proksimalt for skaden, såsom albue, skulder og nakke.

Hvis patienten har følgelidelser, tilbyd behandling med fokus på generne sammen med behandlingen for håndskaden, da det kan forbedre patientens trivsel og funktion i hele armen og nakken.

Forvent et længere genoptræningsforløb, hvis patienten har gener andre steder end den primære skade.

Fokusér på patientcentreret behandling, som tager højde for patienternes behov og understøtter tilbagevenden til dagligdagsaktiviteter.

Vi har interviewet

Lukasz M. Winiarski
Fysioterapeut på Aalborg Universitetshospital

Ansvarlig for forundersøgelser og kontroller af håndkirurgiske patienter i Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Aalborg Universitetshospital, Farsø.

Master i fysioterapi fra University School of Physical Education, Wroclaw, Polen 2008.

Vil du vide mere?

Studie 1 var en spørgeskemaundersøgelse.

Læs abstrakt

Studie 2 var en undersøgelse af ekstra fysioterapeutisk behandling til patientgruppen.

Læs den videnskabelige artikel


Posted

in

by